Paranoja nie jest nieunikniona dla osób z chorobą afektywną dwubiegunową